Intervija ar projekta „Young Car Mechanic” vadītāju un koordinatoru Armandu Umbraško.

Konkurss „Young Car Mechanic” ir uzņēmuma “Inter Cars” iniciatīva, kas autobūves notikumu kalendārā ir ieņēmusi paliekošu vietu. Konkursu katru gadu atbalsta vadošie piegādātāji un detaļu ražotāji. Šogad mēs jau septīto reizi noskaidrosim, kurš ir vislabākais jaunais automehāniķis un topošie auto jomas līderi. Piedāvājam interviju ar projekta „Young Car Mechanic” vadītāju un koordinatoru, “Inter Cars Latvija” marketinga vadītāju Armandu Umbraško.


Kas ir visizaicinošākais aspekts jauniešu konkursa organizēšanā Eiropas mērogā?

Armands Umbraško: – Vissvarīgākais aspekts ir tas, ka mēs jau zinām, kas ir visizaicinošākais, un ka esam jau pārbaudījuši šādu izaicinājumu risinājumus. Es runāju par tehnisko uzdevumu sagatavošanu, uzdevumu pielāgošanu un tulkošanu visās attiecīgajās valodās, kā arī materiālu loģistiku starp valstīm.

Vai to valstu, kas piedalās konkursā “Young Car Mechanic”, skaits nākotnē palielināsies vai arī pašreizējais skaits tiek uzskatīts par optimālu?

– Projekts „Young Car Mechanic” un tā organizētājs, uzņēmums Inter Cars, ir atvērti jaunu valstu iesaistei. 2024. gadā jaunpienācēju nebūs, bet prognozējam, ka 2025. gadā dalībnieku pulkam pievienosies vismaz viena valsts. Es teiktu, ka starp jaunajiem dalībniekiem varētu būt ne tikai tās valstis, kas saistītas ar Inter Cars Capital Group.

Bez prasmju un zināšanu avotu novērtēšanas, kas, pēc jūsu kā organizatora domām, ir konkursa „Young Car Mechanic” sniegtā pievienotā vērtība?

– Ja paskatāmies dziļāk, visām iesaistītajām pusēm redzam garu ieguvumu sarakstu. Studentiem tiek nodrošināts ļoti labs pamats nākotnei un iespēja gūt starptautisku pieredzi. Skolas un pasniedzēji apmainās ar pieredzi un zinātību un tiek pie finansiāliem ieguvumiem. „Young Car Mechanic” partneri apmainās ar zināšanām un zinātību ar nākotnes speciālistiem. Kas ir vēl svarīgāk – skolas un pasniedzēji šīs zināšanas nodod simtiem audzēkņu. Konkurss mums, Inter Cars, ļauj nodrošināt labāku un ciešāku komunikāciju ar saviem partneriem un piegādātājiem, piederības sajūtu vienai saimei, kā arī ciešāku komunikāciju ar skolām un partnerības izveidi ar tām ikdienas darbā.

Bosch, Continental, Elring, Febi, Mann-Filter, Meyle, Schaeffler, Shell, Varta un ZF Aftermarket – iesaistīto „Young Car Mechanic” atbalstītāju zīmolu saraksts ir iespaidīgs. Cik svarīga konkursa kontekstā ir „Young Car Mechanic” partneru izvēle?

– Primārais partneru izvēles princips ir katra partnera vēlme iesaistīties projektā. Visi minētie zīmoli ir mūsu partneri jau daudzus gadus. Ir arī kāds svarīgs, vērā ņemams faktors - mums nevar būt pārāk liels skaits atbalstītāju zīmolu un pārāk daudz uzdevumu, jo dalībnieku skaits un laiks ir ierobežots. Tādēļ mēs augstu novērtējam līdzšinējo sadarbību un ļoti cenšamies to uzturēt. Vienlaikus jebkurš jauns partneris ir laipni gaidīts, un mēs atradīsim iespējas sadarboties.

Kāds dažādās valstīs ir dalībnieku un pasniedzēju uzskats par „Young Car Mechanic”?

– Negatīvas atsauksmes neesmu dzirdējis. Protams, visās valstīs mums ir jāņem vērā dažādas nianses – piemēram, izglītības sistēma, skolu skaits un valsts organizāciju iesaiste. Tomēr galā – mēs spējam radīt vērtīgu pasākumu kā skolām, tā audzēkņiem.

 

Kurās valstīs starp tām, kas piedalās konkursā „Young Car Mechanic”, automehāniķa profesija jauniešu vidū ir vispopulārākā? Kur interese par šo profesiju ir augusi?

– Uz šo jautājumu ir grūti atbildēt. Tādēļ es gribētu teikt, ka tā visās valstīs ir vienāda. Viens aspekts, ko noteikti varu minēt, ir manas valsts – Latvijas – attieksme. Aizvadīto 15 gadu laikā, kamēr Latvijā tiek organizēts konkurss, automehāniķa profesijas kvalitāte un popularitāte ir ievērojami palielinājusies.

Kādu lomu tādās profesijās kā mehāniķi spēlē sociālās prasmes un kā konkurss „Young Car Mechanic” tam kalpo par uzskatāmu piemēru?

– Kādam varētu būt priekšstats, ka mehāniķi ir cilvēki, kuri tā vietā, lai komunicētu ar citiem, ir izvēlējušies strādāt ar automašīnām, taču patiesībā šie puiši, kurus satiekam dažādos konkursa posmos, ir patiešām komunikabli un inteliģenti. Tā kā jauno mehāniķu sociālās prasmes arī ir līmenī!

Kā konkursu „Young Car Mechanic” organizācijas, zināšanu, prestiža un kvalitātes ziņā var salīdzināt ar līdzīgiem konkursiem?

– Nav jau daudz, ar ko salīdzināt – varam minēt, piemēram, tādus konkursus kā „World Skills” un „Euro Skills”. Ja būtu jāsalīdzina – tās pašos pamatos tās ir divas atšķirīgas pieejas. „World Skills” un „Euro Skills” tiecas tikai tehnisku izpildi, un tiem ir ļoti augsts prestižs un sena vēsture. „Young Car Mechanic” ir plašāks skatījums uz jomu. Te runa ir par citām vērtībām: attiecību veidošanu, komunikāciju, ļoti augstiem tehnisko skolu iesaisti projektos, mācīšanu un mācīšanos.

Jūsuprāt, kas ir visbūtiskākās izglītības vērtības, kas jauniešiem tiek nodotas ar konkursu „Young Car Mechanic”?

– Es akcentētu daudzveidību un praktisko pieredzi.

Vai konkurss „Young Car Mechanic” ir arī vieta, kur tā dalībnieki starptautiskā līmenī var veidot jaunus kontaktus vai draudzību?

– Noteikti. Ir ļoti labi redzams, cik pozitīvi un atklāti konkursa „Young Car Mechanic” laikā viens pret otru izturas tā dalībnieki.

Konkursa laikā starp audzēkņiem un pasniedzējiem notiek arī pieredzes apmaiņa mehānikas un mehatronikas jomā. Kuros aspektos viņi visbiežāk var viens otram sniegt papildu informāciju?

– Domāju, tas ir atkarīgs no tā, kurā jomā tas ir visvairāk nepieciešams. Tomēr konkursu gaitā esmu noverērojis kādu ļoti būtisku parādību – kad pasniedzējs audzēknim kaut paskaidro, šī saruna vienmēr pārtop no monologa dialogāā. Viedokļi vienmēr ir abām pusēm, kas ir atvērtas diskusijām.

Paldies par šo vērtīgo sarunu.